Статут на фестивала - АРЛЕКИН

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Статут на фестивала

История > 2016Формуляр
за участие

СTАТУТ НА ФЕСТИВАЛА  КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ


Краен срок за получаване на сценарии - 20 декември 2015г.
arlekinfest@abv.bg

І. ИГРАЛНИ И ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

Първи етап - представяне на идеите  

Предложените идеи за сценарии от младите автори, трябва да бъдат в обем до  три страници. Авторите на избраните  от професионално жури  идеи  получават награда-безплатно обучение.

Втори етап - обучение

По време на обучението одобрените идеи се доразвиват в сценарии. Обучението се извършва във виртуална видеокласна стая и индивидуални консултации по скайп /януари, май 2016 г/. Преминалите курса на  обучение след успешно полагане на тест, получават сертификат.  
Избраните от професионално жури пет сценария се заснемат от  професионален екип с осигурена техника под ръководството на автора на сценария, който подбира актьорския състав от своето училище или град. Останалите сценарии авторите заснемат с телефон, любителска камера, фотоапарат и т.н. под ръководството на екипа на "Арлекин" като консултацции. Всички се  излъчват  в четирите фестивални  дни в гр.Варна. Общият брой на филмите, които се състезават за наградата „Арлекин” са по 10 от всяка категория.


ІІ. ВИДЕОКЛИП това са преди всичко клипове предвнзначени за реклама, послания  заснети и монтирани от деца с различни устройства - мобилен телефон, фотоапарат, любителска камера.


Краен срок за получаване на видеоклипа - 10 април 2016 г. arlekinfest@abv.bg


ІІІ. РЕПОРТАЖНИ ФИЛМИ това представлява филм, заснет и монтиран от деца с различни устройства мобилен телефон, фотоапарат, камери.


Краен срок за получаване на репортажния филм -  10 април 2016 г.
arlekinfest@abv.bgФормуляр
за участие

  ИНТЕРНЕТ МЕДИИ Сайтове, създадени и модерирани от деца

Сайтовете се  номинират в три категории, които определят качеството на сайта съдържание /информация, култура, образование/, дизайн и навигаци.


Краен срок за получаване на линкове 15 май 2016г. arlekinfest@abv.bg

Формуляр
за участие  РАДИОПРЕДАВАНИЯ


Краен срок за получаване на радиопредаване -  10 април 2016г. arlekinfest@abv.bg


Община Варна отново отворя вратите си за децата, младите хора и  Фестивала, който ще се проведе през месец юни 2016г.

Номинираните игрални, документални и репортажни филми, видеоклипове, радиопредавания и сайтове, ще бъдат класирани от детско жури. Професионално международно жури ще номинира филмите, които ще представят „Арлекин” на международни фестивали. Всички участници получават  подаръци осигурени  от спонсори.  
От 10.01.2016 г. започват индивидуални консултации и разяснения на номинираните участници по скайп, както и виртуалното обучение за авторите на номинираните сценарии.
На 15.05.2015 г. номинираните във всички категории ще получат покана за фестивалните дни във гр. Варна.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню