Интернет медии - АРЛЕКИН

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Интернет медии

История > 2018

ИНТЕРНЕТ МЕДИИ

Заявка за участие до 25 декември 2017г.
Сайтове, създадени и модерирани от деца

С
айтовете се  номинират в три категории, които определят качеството на сайта:

1. Съдържание /информация

2. Култура /образование

3. Дизайн /навигации

Краен срок за получаване на репортажния филм -  30 март 2018 г.  arlekinfestival@abv.bg
arlekinfestival@abv.bg

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню