Регламент - АРЛЕКИН

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Регламент

История > 2019
 

Фестивал за детско и младежко медийно изкуство
АРЛЕКИН 2019
под патронажа на МОН


 
 

Дати на провеждане: 8 11 юни 2019 година
Място: Варна

СТАТУТ
Фестивалът се провежда под мотото „Светът в моите очи“ и има за цел да стимулира детската и младежка фантазия и творчество за създаване на оригинални медийни продукти със средствата на дигиталните технологии.
Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Варна, Държавна агенция на българите в чужбина, БДЖ, БНТ, БТА, БНР, Вестник „България сега“ (Чикаго), Италиански културен институт.
Фестивалът се провежда в две програми: национална и международна. Участниците са деца и младежи на възраст до 20 години от България и чужбина. Участието в двете конкурсни програми е безплатно. Настаняването на участниците е в Гранд-хотел Варна, комплекс Св. Константин и Елена, като то се заплаща от самите участници.
Фестивалът съдържа следните категории:

  • Кино и телевизия

  • Анимация

  • Радио

  • Интернет медии

  • Фотография

  • Песенен конкурс „Киното моя любов, моя песен“

Песенният конкурс се провежда по отделен регламент, който е публикуван на сайта на фестивала.
Всеки един участник (в това число и група участници) във фестивала има право да кандидатства за участие с един и същи продукт само в една от програмите. Един участник може да кандидатства с не повече от 3 различни продукта (видеоклип, аудиозапис, снимки и др.) в отделните категории на всяка една от програмите.
За участие в международната програма в категориите Кино и телевизия и Анимация към филма трябва да бъдат изпратени отделни субтитри на английски език във формат SRT, SUB, SBV.
Заявката за участие във фестивала се подава чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: arlekinfest.com. Заявки подадени по друг начин няма да бъдат разглеждани от селекционната комисия за допускане за участие. Всеки един участник след подаването на заявка за участие получава регистрационен номер за участие във фестивала.
Съдържанието на продуктите трябва да отговаря на добрия тон и да не съдържа дискриминативни елементи и насилие.
Всяка една заявка за участие в отделните категории на двете програми се разглежда от селекционна комисия от експерти, която определя допуснатите за участие във фестивала. Решението на комисията е окончателно.
До 15 март 2019 година участниците в категории Кино и телевизия представят промоклип на своя продукт с продължителност не повече от 1 минута за допускане до участие във фестивала, а в другите категории
завършен продукт. Списъкът с допуснатите за участие се публикува на сайта на фестивала до 25 март 2019 година. Финалните версии на продуктите се предават до 20 май 2019 година.
Всеки един продукт се предава като файл с име, съдържащо само регистрационния номер на участника.
Всеки един продукт, допуснат за участие във фестивала, се представя в рамките на фестивалните дни пред жури и публика. След неговата демонстрация, авторът/авторите отговарят на поставени въпроси от залата. Препоръчително е участниците в международната програма да направят своето представяне на английски език. Ако това е невъзможно се ползва симултантен превод от външен за екипа преводач.
Всеки участник във фестивалните дни попълва декларация за участие във фестивала, която регламентира правата за неговото фото и видеозаснемане, обработката на личните му данни и използването на неговия продукт. Когато участникът е непълнолетен декларацията се подписва и от родител/настойник.
По време на фестивалните дни, публиката в залата гласува анонимно за определяне на награда на публиката във всяка една категория.
Наградите на професионалното жури на фестивала са статуетка и диплом.

КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ
В категорията се приема за участие видеоклип, създадени самостоятелно или в екип. Екипът може да включва ученици от различни училища. Видеоклипът трябва да бъде в резолюция HD или Full HD във формат MP4, WMV, MPG2. Той трябва да отговаря на изискванията в едно от следните направления: Игрални филми, Документални филми, Репортаж, Промо филми.
Участниците, които представят филми, съдържащи музика и кадри със запазени права, трябва да предоставят при поискване от фестивала на декларация за правомерната употреба на тези материали. При липса на такава декларация, фестивалът си запазва правото да не допусне за участие представения филм в конкурсната програма.
В категорията се присъждат награди Арлекин за идея и сценарий, за операторско майсторство, за режисура, за монтаж, и по една награда във всяко направление за най-добър продукт.
Игрални филми
Кратка игрална новела със сюжетна линия и герои. Продължителността на филма трябва да бъде в рамките на 8-10 минути с включени начални и финални надписи. Филмите не трябва да бъдат публикувани в онлайн платформи, нито пък да са участвали в други фестивали и конкурси в страната преди представянето им на фестивала Арлекин.
В направлението може да се участва с готов създаден авторски филм или с разработен с подкрепа филм. Участниците в първия вариант сами разработва сценария, заснемат и монтират филма. Участниците във втория вариант преминават през следните етапи в разработката на филма:
Заявка за идея за заснемане на филм
до 20 декември 2018 година. Заявката се подава чрез попълване на електронен формуляр на сайта на фестивала.
Виртуално обучение за изработване на сценарий и изразните средства на киноизкуството
от 15.01.2019 до 15.02.2019 година. Извършва се във виртуална класна стая и с индивидуални консултации.
Осигуряване на подкрепа за заснемане и монтаж на филма
след 15 февруари 2019 година. Подкрепата може да бъде направена от ученици от други училища и школи.
Няма ограничение за подбора на актьорския състав за участие във филмите в това направление. Това могат да бъдат ученици, учители, родители, познати и дори професионални актьори.
Документални филми
Филм с продължителност в рамките на 8-10 минути с образователна насоченост, представящ събитие, процес, постижение или социално значима тема.
Репортаж
Видеоклип с продължителност до 3 минути отразяващ дадено събитие или постижение, отнасящо се до възрастовата група на фестивала.
Промо филми
Филм с продължителност до 5 минути, представящ любимо населено място (град, село, местност) с рекламна насоченост. В него авторите трябва да представят емблематични места и хора от съответното място. Допуснатите клипове до участие в конкурсната програма ще бъдат публикувани в интерактивната карта на фестивала, която може да бъде видяна на неговия сайт.

АНИМАЦИЯ
В категорията се приемат за участие кратки анимационни филми, създадени с различни техники. Участниците се състезават в три направления:
1 направление
участници на възраст до 8 години;
2 направление
участници на възраст от 9 до 14 години;
3 направление
участници на възраст от 15 до 20 години.
В категорията се приемат за участие видеоклипове във формат MP4, MOV, WMV, SWF, MPG2. Във всяко направление се присъжда по една награда Арлекин.

РАДИО
В категорията се представят продукти в аудио формат в едно от следните направления: радиожурналистика и аудио драматизация. Продуктът трябва да бъде с продължителност до 7 минути и предаден във файлов формат MP3, WAV, AIFF. Във всяка едно направление се присъжда по една награда Арлекин.
За участие в международната програма, се представя свалена фонограма на съдържанието на английски език в текстов документ с име регистрационния номер на участника.
Радиожурналистика
Аудиопродукт представляващ радио предаване или репортаж. Когато оригиналния продукт е по-дълъг от 7 минути, то се представя негова кратка версия, в която музикални изпълнения са съкратени.
Аудио драматизации
Аудиопродукт представляващ аудио драматизация на литературно произведение или част от него.

ИНТЕРНЕТ МЕДИИ
В категорията участват YouTube, VBOX7 канали, влогъри и блогъри със своите сайтове. Последните публикации в тях не трябва да бъдат с период по-дълъг от 1 месец към датата на кандидатстване.
Допуснатите до участие във фестивалните дни представят своя продукт и отговарят на поставени въпроси от жури и публика в рамките на 7 минути.
В това направление се присъжда една награда Арлекин за най-добра интернет медия.

ФОТОГРАФИЯ
В категорията се участва индивидуално, като всеки участник трябва да представи до 10 авторски фотографии, в които няма използван колаж за направа на снимката. Снимките трябва да бъдат с размер не по-малък от 2550 x 3300 и в някои от форматите JPG, PNG, TIFF. Към снимките участникът изпраща описание на всяка снимка, съдържащо наименование на фотоапарата и обектива, с който е правена снимката, направени допълнителни обработки на компютър. Всяка една снимка се именува с регистрационния номер на участника, следван от знака тире и пореден номер на снимката. Пример за именуване на третата снимка на участник с номер 124: 124-03.
Всеки допуснат за участие във фестивала, представя пред жури и публика своите снимки и отговаря на поставените въпроси в рамките на 7 минути.
В това направление се присъжда една награда Арлекин за най-добър фотограф.
Всички участници в тази категория, могат да се включат в конкурса „Най-добра снимка на фестивала“, който се провежда по време на фестивала. Те трябва да представят по една снимка от фестивалните дни, като я публикуват на онлайн платформа.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню